نوشته های برچسب خورده با ‘1534 تخته فرش توسط مددجویان کمیته امداد کرمان بافته شد’