نوشته های برچسب خورده با ‘چرا فرش دستباف گران شد؟’

  • News

    چرا فرش دستباف گران شد؟

    رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفت: در زنجیره تولید تا عرضه فرش دستباف به سایر کشورهای دنیا معافیت مالیاتی...

    0
    0