نوشته های برچسب خورده با ‘پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف مراغه گشایش یافت’