نوشته های برچسب خورده با ‘مراسم رونمایی از لوح ثبت ملی فرش ترکمن’