نوشته های برچسب خورده با ‘فروش۱۳۰میلیارد تومانی تولیدات فرش مددجویان/ خودکفایی ۱۶۰هزار خانوار’