نوشته های برچسب خورده با ‘تعطیلی نیمی از واحدهای فرش دستباف یزد’