نوشته های برچسب خورده با ‘تشکیل کنسرسیوم تجاری به رونق صادرات کشور منجر می‌شود’