نوشته های برچسب خورده با ‘«تبریز، پایتخت جهانی فرش»، فرصتی طلایی که نباید از آن غافل شد’