زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف افزایش یافت

زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف افزایش یافت

موضوع پیگیری لغو پیمان سپاری در حوزه فرش دستبافت یا افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از مطالبات صادرکنندگان و تجار فرش بوده که با همت مرکز ملی فرش ایران و همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش مهلت به ۱۲ ماه تحقق یافت. پیش از این در یک مرحله افزایش مهلت بازگشت ارز […]

ادامه مطلب