نوشته های برچسب خورده با ‘آمریکا فرش‌های صادرکنندگان ایرانی را بلوکه کرد’