بایگانی برای تیر, ۱۳۹۴

 • news-carpet-mirhoseini

  فرش در روزگار پسا تحریم

  حمید کارگر / این یادداشت پیش از توافق نهایی میان ایران و کشورهای ۱+۵ نوشته شده است. با توجه...

  0
  1
 • news-carpet-mirhoseini

  فرش ایران از تحریم رهید

  لغو تحریم واردات فرش دستباف ایران به آمریکا از اهم موارد مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران...

  0
  0