سیدجواد میرحسینی

تولیدکننده و کارشناس

متولد: 1349 / ساکن: یزد-میبد / سمت: مدیر اجرایی، کارشناس محصول/ سابقه کاری: 25 سال

  • P: 09131231518