سیدبهادر میرحسینی

پشتیبانی سایت

متولد: ۱۳۷۰ / ساکن: اصفهان-نایین / سمت: مدیر برنامه ریزی، نمایندگی اصفهان، پشتیبان سایت / سابقه کار: ۱۰ سال

  • P: 09382279787